תודה רבה, רשמנו!

את עוד תשמעו מאיתנו ובטוח זה ישתלם